Internet'in En Büyük "Downloadable İslam Kütüphanesi Projemizi" Finanse Etmek ve Katkıda Bulunmak İçin Bize Yazın: ehlibeyt@myiris.com

 

Asrın Tefsiri İçin Tıklayın

MİZAN TEFSİRİ

 

Diğer Ciltler Pek Yakında İnşallah

 

 
    Usul-i Din      

 

    

                             Hutbeler,

Mektuplar,

Sözler,                           

Imamate and Leadership

 

 
      Islam'da Şia

 

Fundamentals of Islam

 
  Inançlarımız  

 

 

Nahc'ul Belahga

 
   

14 Masumdan Hadisler

 

Ask Those Who Know

 
   

12 Imam Kimdir?

 

Siz de Buraya İlan Vermek İster Misiniz?

59 Corals from Ahl al-Bayt

 
   

Şia'nın Ortaya Çıkışı ve Yayılışı

 

 

 

QQuran and Commentary

 
   

Muhammed Taki (as)'ın Hayatı ve Hadisleri

 

Quran in Islam

 
   

Kısaca Hz.Muhammed (saa)'in Hayatı

 

Islamic Laws

 
   

Şefaat Üzerine

 

 

Hadith History

 
   

Ehl-i Beyt Mektebinde İmamet İnancı

 

 

A Code of Practice

 
   

Hz.Ali (as)'dan Kırk Hadis

 

 

Contemporary Legal Rulings

 
   

Resulullah (saa)'ın Veda Hutbeleri

 

 

Current Legal Issues

 
   

Kısaca Hz.Ali (as)'ın Hayatı ve Faziletleri

 

 

Jurisprudence Made Easy

 
   

Hz.Fatıma (as)'dan Kırk Hadis

 

 

The World of Our Youth

 
   

Ehl-i Beyt Fıkhında Oruç

 

 

Qur'an:Its Protection from Alteration

 
   

Bilinmeyen Simasıyla Hz.Ali (as)

 

 

Qur'an Translation History

 
   

Çocuk Terbiyesi

 

 

Commentary of Fatiha

 
 

 

El-Mizan Tefsiri (Cilt:4)

 

 

 

Pashawar Nights

 

 
     

 

Imam Mahdi (The Just Leader of Humanity

 

 
     

 

Imam Jafar Sadiq(as)

 

 
     

 

The Awaited Savior

 

 
     

 

The Vicegerency of Prophet (pbuh&hf)

 

 
     

 

Twelve Successors of the Prophet (pbuh&hf)

 

 
     

 

The Shiite View of Companions

 

 
     

 

The Term Shia in Quran and Hadith

 

 
     

 

A Shiite Anthology

 

 
     

 

Inquiries About Shia Islam

 

 
     

 

Is Imamate Included in the Fundamentals of Faith?

 

 
     

 

Fatimah al-Masumah

 

 
     

 

Shia: by M.Tabatabai

 

 
   

 

 

Commentary of Asr

 

  

        

    Nehc'ul Belaga

                             (Hutbeler,Mektuplar,Sözler)                            

        

1. KISIM (Hutbeleri:)

2. KISIM (Mektupları, Emir-Nameleri, Vasiyyetleri:)    

3. KISIM (Kısa Sözleri:)

 

Prepared by M.İPEK

Dualarınızda Bizleri Unutmayın:)

ehlibeyt@myiris.com

 

 

 

Hz.Ali (as) Diyor ki!!

 

Hz.Ali (as) diyor ki: And olsun Allah'a O'nu ilk gerçekleyen kişiyim ben (ilk iman eden) .

Nehc’ul Belaga Hutbe 37.

 

Hz.Ali (as) diyor ki:Bilin ki Allah'ın salâtı O'na ve soyuna olsun, Muhammed'in soyu gökteki yıldızlar gibidir; bir yıldız yitti mi, öbürü doğar; Allah'ın lütuflarının size verildiğini görüyorum ben; size de umduğunuzu gösterecektir.

Nehc’ul Belaga,Hutbe:100

 

Hz.Ali (as) diyor ki: “Biziz nübüvvet ağacı, vahyin indiği mahal; meleklerin inip çıktıkları yer. Biziz ilim mâdenleri, hikmetlerin kaynakları. Bize yardım eden, bizi seven, rahmeti bekler; bize düşman olan, bize buğzeden, azâbı bekler.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:109

 

Hz.Ali (as) diyor ki:”Peygamberini hak üzere gönderen, halktan seçen, Allah hakkı için bu sözü gerçek olarak söylemedeyim; Allah'ın Rasûlü, bütün bunları bana haber verdi; helâk olacak herkesi bildirdi; ne yüzden, neden helâk olacağını anlattı. Kurtulacak herkesi de söyledi, kurtuluş yerini haber verdi ve bu işi açıkladı; başıma gelecek her şeyi de kulağıma söyledi, bildirdi.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:175

 

Hz.Ali (as) diyor ki:”Yeryüzündeki hücceti tanımayana muhâcir adı verilemez mutlak; kim onu tanırsa odur muhâcir ancak. Kendisine hüccetin, tanıtıldığı kişi mâzûr olamaz; kulağı duyan, gönlünde bilgi edinen kişinin özrüne bakılamaz.”

Nahc’ul Belağa,Hutbe:189

 

“Sözlerimizi emin gönüller kabûl eder, o sözler, metin akıllara gider

Nehc’ul Belağa,Hutbe:189

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Allah'ın salâtı O'na ve soyuna olsun, Rasûlullâh vefat ettiği zaman başı, benim göğsümdeydi; ağzının yârı (kanı) elime akmıştı; ben de onu yüzüme sürmüştüm.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:197

 

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Onu yıkamaya kalktım, melekler yardımcımdı. Evde, çevresinde feryat yücelmişti. Meleklerin bir bölüğü inmedeydi, bir bölüğü çıkmada. Onu yatacağı yere koyuncaya dek onların sesleri, onların salavat getirişlerinin, namaz kılışlarının ünleri kulağımdan gitmemişti.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:197

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Ona hayâtında da, memâtında (ölümünde) da benden daha yakın, halifeliğine benden daha lâyık kim var?”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:197

 

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Zekât, sadaka, biz Ehlibeyte harâm edilmiştir”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:224

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Allah'a isyân etmek için bana yedi iklimi ve bu iklimlerin altlarındaki ülkeleri verseler, gene kabûl etmem ben.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:224

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Çünkü ilmi rivâyet edenler çoktur; ona riâyet edenlerse pek o kadar yoktur.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:239

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Peygamber' inizin itreti aranızdadır. Onlar, sizi gerçeğe çeken iplerdir. Din bayraklarıdır, gerçeklik dilleridir onlar. Onları, Kur'ân'ın en güzel konaklarına indirin, kondurun (Kur'ân'da anıldığı, emredildiği veçhile onlara uyun); susamış develer gibi onların yanlarına, onların kaynaklarına koşun. Ey insanlar, bu sözleri, bu inancı, peygamberlerin sonuncusundan alın; bilin ki bizden olup da ölen, ölü değildir,[6] diridir; ölmez; bizden olup da çürüyüp giden çürümez. Bilmediğiniz sözü söylemeyin; çünkü gerçeğin çoğu, inkâr ettiğiniz şeylerdedir; aleyhine kesin bir deliliniz olmayan kişiyi mâzur tutun; o kişi de benim. Sizin içinizde, sizin aranızda, iki değer biçilmez şeyin büyüğüyle amel etmedim mi ben; iki değer biçilmez şeyin[7] küçüğünü aranızda bırakmadım mı ben? İçinize îman bayrağı diktim;  helâl ve harâm sınırlarını size öğrettim; adaletimle kötülüklerden kurtuluş elbisesini size giydirdim.” Nehc’ul Belağa,Hutbe:87

 

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Bilin ki bizden olup da ölen, ölü değildir, diridir” Nehc’ul Belağa,Hutbe:87

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Her yana sapan yollar arasında, durdum sizin için doğru yolun başında. Her tarafa bakıyordunuz; yoktu kılavuzu-nuz. Her yeri kazıyordunuz; yoktu suyunuz. Bugün sessiz-dilsiz söylüyorum: Yiter-gider ayrılan benden, bana gösterildiği andan beri gerçekte şüphe etmedim ben. Mûsâ, kendisi için korkmamıştı; korkmuştu bilgisizlerin üst olmasından; sapıklığın hükmetmesinden.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:4

 

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Hiç kimsenin gücü yoktu ki yüzüme karşı bir ayıbımı söyleyebilsin; kimsenin haddi değildi ki ardımdan beni kınasın.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:37

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“And olsun Allah'a O'nu ilk gerçekleyen kişiyim ben.” Nehc’ul Belağa,Hutbe:37

 

 

 

Hz.Ali (as) diyor ki:“Şehadet ederiz ki O'ndan başka ma'bud yoktur; Muhammed onun kuludur, Rasûlüdür. Emrini kesin olarak bildirmek, zikrini söylemek için göndermiştir O'nu. O da risâleti emin olarak edâ etmiştir; gerçek ve doğru olarak gitmiştir; yerine, aramızda gerçeklik bayrağını dikmiştir. Kim o bayraktan ayrılır, ileri giderse, yaydan ok fırlar gibi dinden çıkar; kim geri kalır, altına gelmezse helâk-gider; kim o bayrağın altına gelir, gölgesine sığınırsa gerçeğe uyar.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:100

http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com

( En Geniş Kitap Download Sitesi: İngilizce & Türkçe)

( The Largest Download Site :English & Turkish )

http://mizantefsiri.tripod.com

( Çağın Tefsiri olan "Mizan Tefsiri" siteye cilt cilt yerleştiriliyor ve çok sayıda downloadable kitap )

( The Commentary of the Age "Al-Mizan" is being prepared and put on the site volume by volume and many other books, all downloadable)

www.geocities.com/zamaninimami

( A Website in English about Ahl al-Bayt, a lot of online material )

http://shiatime.tripod.com

( Downloadable islamic books in English )

www.al-islam.org

( Online İslamic Books )

http://www.al-islam.org/organizations/AalimNetwork/

( FAQs about School of Ahl al-Bayt )

www.playandlearn.org

http://nehculbelaga.tripod.com

 

Prepared by M.İPEK

ehlibeyt@myiris.com

 

Internet'in En Büyük

 

"Downloadable İslam Kütüphanesi"

 

Projemizi

 

Finanse Etmek ve Desteklemek İçin Bize Yazın:

 

ehlibeyt@myiris.com